മോഹം - പ്രണയകവിതകള്‍

മോഹം 

മഴയായി മാറാൻ മോഹം .
മഴയായി മാറി ആടിപാടാൻ മോഹം
ഇളം കാറ്റിൽ ഉല്ലസിക്കാൻ മോഹം
പുഴയിൽ പുളകങ്ങൾ തീർക്കാൻ മോഹം
ഓരോ തരുവിൽ തഴുകാൻ മോഹം
കിളികൂട്ടിൽ കുളിരേകാൻ മോഹം
പൂവിതളിൽ മധുവായി കിനിയാൻ മോഹം
അത് നുകരും ശലഭങ്ങളെ താലോലിക്കാൻ മോഹം
മാരിവില്ലായി തീരാൻ മോഹം
വർണ്ണങ്ങൾ വാരിചൊരിയാൻ മോഹം
ഒടുവിൽ ജീവിതകടലിൽ നിന്നും ഉയരാൻ മോഹം
താരാപഥത്തിൽ അലയാൻ മോഹം
മോഹചക്രത്തിൽ ഉയരും താഴും
മഴയായി മാറാൻ മോഹം .


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Vinodkumarv
തീയതി:25-03-2019 07:54:18 PM
Added by :Vinodkumarv
വീക്ഷണം:461
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :