വീട്ടുഭാരം ഏന്തുന്നവർ ? - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

വീട്ടുഭാരം ഏന്തുന്നവർ ? 

വീട്ടുഭാരം ഏന്തുന്നവർ ?
എടാ ഒച്ചേ നീ ആളു
മിടുക്കനാണ് എന്നും
ചുമലുകൊണ്ടുന്തി
മന്ദം മന്ദ൦ പോകുന്നു.
സ്വച്ഛന്ദ൦ നടക്കുന്നു.
എടാ ആമേ നിനക്കും
കുശാഗ്രബുദ്ധിയാണ്.
കരയിലും കടലിലും
ആമത്തോടുമായി
മന്ദം മന്ദ൦ പോകുന്നു.
സ്വച്ഛന്ദ൦ നടക്കുന്നു.
ആപത്ത്‌ മണത്താൽ
ഒളിച്ചുകളിക്കുന്നു.
ശാന്തരായി വീഥികളിലൂടെ
വീടും ചുമ്മിപ്പോകുന്നു.
എന്ത്‌ കൂളായി പോകുന്നു?
നേരെമറിച്ചു ഈ മനുഷ്യനോ
പ്രതിദിനം വീട്ടുഭാരമേറുന്നു
പ്രതിമാസച്ചിലവോർത്തു
വീട്ടിനുള്ളിൽ ഞെരുങ്ങുന്നു.
പുറത്തോ മഹാമാരി
മാരകയാതന തീർക്കുന്നു.
തോളിൽ വീട്ടുഭാരം കൂടുന്നു.
വിനോദ് കുമാർ വി


up
0
dowm

രചിച്ചത്:VinodkumarV
തീയതി:18-04-2020 08:59:42 PM
Added by :Vinodkumarv
വീക്ഷണം:37
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :