വല്ലഭം പ്രിയം 🥀 - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

വല്ലഭം പ്രിയം 🥀 

സങ്കല്പങ്ങളുടെ
ഒരു മായാലോകം......
പ്രായമെന്ന യാഥാർഥ്യത്തെ
മറച്ചുകൊണ്ട്,
മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ
കൗമാരത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു മന്ത്രികലോകം......
സ്വപ്നങ്ങളുടെ.....,
ആഗ്രഹങ്ങളുടെ.....,
പ്രതീക്ഷകളുടെ.....,
ഒരു അദൃശ്യലോകം.............
പ്രണയം.....അനന്തൻ 🍃


up
0
dowm

രചിച്ചത്:അനന്തൻ 🍃
തീയതി:03-05-2020 11:10:40 AM
Added by :അനന്തൻ
വീക്ഷണം:20
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :