പാപികൾക്കുള്ളത്  സ്വർഗ്ഗ൦ ... - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

പാപികൾക്കുള്ളത് സ്വർഗ്ഗ൦ ... 

പാപികൾക്കുള്ളത് സ്വർഗ്ഗ൦ ...
പലപ്പോഴും ആലോച്ചിക്കാറുണ്ട്
ദൈവങ്ങൾ എന്തിന്
അവതാരമെടുക്കുന്നു
പാപികളാം രാക്ഷസരെ കൊല്ലാൻ
അവതരിക്കുന്നു ..
ഇനിഎന്തോക്കെയോ ആരുടെയൊക്കയോ
അവതാരം വരാനിരിക്കുന്നു ..

അപ്പോൾ പിന്നെ ദൈവങ്ങൾക്ക്
ഇവരുടെ മനസ്സുമാറ്റരുതോ ..
രക്തം ചിന്താതെ
യുദ്ധം ഉഴിവാക്കി ഭൂമിയെ
സ്വർഗ്ഗമാക്കരുതോ....

ഇപ്പോഴും ദൈവദൂതര്
പുതിയ പുത്തകമൊന്നും വായിക്കാതെ
പഴയതിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻറെ
കൈകൊണ്ടു ചത്താൽ സ്വർഗ്ഗ൦
ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ചത്താൽ സ്വർഗ്ഗ൦
അവർക്കായി മദ്യപ്പുഴ ഒഴുകുന്നു
അപ്സരസുകൾ മോഹനനൃത്തമാടുന്നു
കംസനു സ്വർഗ്ഗ൦ രാവണനും സ്വർഗ്ഗ൦.
വേദങ്ങളും വേദാന്തശിക്ഷണവുമായി
പറഞ്ഞുപഠിപ്പിച്ചു

അങ്ങനെ രാക്ഷസ പടകളെല്ലാം
സ്വർഗ്ഗത്ത് എത്തി ...
അതേ പാപികൾക്കുള്ളത്
സ്വർഗ്ഗ൦ ...പോകു വേഗം പോകു.
ഭൂമിൽവേണം ശാന്തി
എന്തൊരു ലീലാവിലാസമിതു
ദൈവമേ ...
Vinod kumar V


up
0
dowm

രചിച്ചത്:വിനോദ്‌കുമാർ വി
തീയതി:09-09-2020 07:46:29 PM
Added by :Vinodkumarv
വീക്ഷണം:65
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :