കാററ് - ഇതരഎഴുത്തുകള്‍

കാററ് 

കവിതകൾ വിളയു്ന്ന കാവുകൾ തോറും
കുളിർമണം വിററുനടന്ന തേൻതെന്നലേ..
നീ പാടും പാട്ടിലെ ശ്രുതിഭേദങ്ങൾ
ഋതുവിലാസ രാസനിലാവോ....


up
0
dowm

രചിച്ചത്:ഷൈൻകുമാർ
തീയതി:22-04-2022 04:44:13 PM
Added by :Shinekumar.A.T
വീക്ഷണം:164
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :