പുഴയും കവിയും  - മലയാളകവിതകള്‍

പുഴയും കവിയും  

കരളിലെരിത്തീ
പടർന്നു കേറുന്നു
അതി ദാരുണമാം
മരണം
മുല നുണയാൻ
പോയ കുഞ്ഞാണതമ്മയെ
പുണരുവാൻ കൈകളാം
അലകളില്ലാതെ..
കൊല ചെയ്തതാ-
രെന്നറിയാമതെങ്കിലും
അവനാണിവിടെ ഭരണം..
ചേലകളൊക്കെയും
കീറിപ്പറിഞ്ഞവൾ
നാണം മറയ്ക്കുവാൻ
ഇല്ലാതെ നഗ്നയായ്
കണ്ണീരുറഞ്ഞു കിടപ്പൂ.
പൂഴിയിലാഴ്ത്തുവാൻ
ആളില്ല കാക്കകൾ
കൊത്തി വലിച്ചു
ഭുജിപ്പൂ..
കണ്ണീരിലാണ്ട
കവിഹൃദയം
ഇണത്താരിനെ
തേടി നടപ്പൂ.
കണ്ണീർ തുടച്ചു
വിരഹമുതിർത്തവൻ
കാമിനീ മോക്ഷത്തിനായി
തൻ തൂലികത്തൂവലാൽ
മനം നീറ്റുന്ന
തീയ്യിൻ ശരം
രചിക്കുന്നു..


up
0
dowm

രചിച്ചത്:വിജിൻ കെ നായർ
തീയതി:16-05-2013 03:10:33 PM
Added by :VIJIN
വീക്ഷണം:245
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :