പാഴ്വൃക്ഷജന്മങ്ങൾ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

പാഴ്വൃക്ഷജന്മങ്ങൾ 

ചിതറിയ ചിന്തയിൽ
അലയുന്നു മോഹങ്ങൾ
ഇടറിയ തൊണ്ടയിൽ
ഇഴയുന്നു വാക്കുകൾ
പതറിയ ചുണ്ടുകൾ
പകരുന്നു നോവുകൾ
നിറമിഴിക്കോണുകൾ
കനൽചിന്തും പാടങ്ങൾ
ഇല്ലിനിയൊരു പകൽ
ഒരുനാളുമീമണ്ണിൽ
വളരില്ല തളിരുകൾ
വിരിയില്ല പൂവുകൾ
നിറയുംക്കിനാക്കളിൽ
പാഴ്ചെടിക്കാടുകൾ
അലയും വഴികളിൽ
പാഴ്വൃക്ഷജന്മങ്ങൾ


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Abdul shukkoor.k.t
തീയതി:24-01-2014 06:17:15 PM
Added by :Abdul shukkoor.k.t
വീക്ഷണം:148
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :