സ്ഥാനാറ്ത്ഥി( കാപ്സ്യൂള് കവിത ) - ഹാസ്യം

സ്ഥാനാറ്ത്ഥി( കാപ്സ്യൂള് കവിത ) 

സ്ഥാനത്തോടാറ്ത്തിതന്നുള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും
സ്ഥാനമോഹംതനിക്കില്ലെന്നുചൊല്ലണം
സ്ഥാനാറ്ത്ഥിസാധ്യതചാനല്പലകയില്
സ്ഥാനികളെക്കൊണ്ടെഴുതിഒട്ടിക്കണം
ജീവിച്ചിരിപ്പുഞാനെന്നറിയിക്കുവാന്
ജീവചരിത്രവുംചിത്രവുംനല്കണം....!


up
0
dowm

രചിച്ചത്:വി ടി സദാനന്ദൻ
തീയതി:11-03-2014 11:54:10 PM
Added by :vtsadanandan
വീക്ഷണം:344
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :