പ്രണയമിഥ്യകൾ  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

പ്രണയമിഥ്യകൾ  

വാടാതെ കാത്തു ഞാനിക്കാലമത്രയും
ചൂടാതെ പോകയോ ഈ സ്നേഹപ്പൂവു നീ
നിൻകരൾ തന്ത്രിയിൽ മീട്ടാതെ പോയൊരു
ഗാനമാണോമലേയെന്റെയീജീവിതം

തപ്തമെൻചിന്തയിൽ ശക്തിയാൽവീശുന്ന
കാറ്റിന്റെ കാണാത്ത നോവാണു പ്രണയം
ഹ്രസ്വമീജീവിതം വാടിടും മുമ്പു നാ-
മേവരുമാടേണ്ട നാടകം ; പ്രണയം

ദൂരേ തിളങ്ങുന്ന താരകം,കൗതുകം!
ചാരേയണഞ്ഞാലോ നാശവും ,നിശ്ചയം !
തങ്കക്കിനാക്കൾ തൻ മായികസൗരഭം
മിഥ്യകൾ മാത്രമാം,മാഞ്ഞിടാം തൽക്ഷണം!

സന്തോഷമാകിലും സന്താപമാകിലും
ആടി നാം തീർക്കണം ജീവിതനാടകം
എങ്കിലും,കത്തുമീ ജീവിതദീപത്തി-
നിത്തിരിയെണ്ണയായ് പ്രണയമെന്നും....


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Abdul shukkoor.k.t
തീയതി:12-03-2014 02:55:00 PM
Added by :Abdul shukkoor.k.t
വീക്ഷണം:251
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :