കവിത പൂക്കാത്ത മരങ്ങൾ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

കവിത പൂക്കാത്ത മരങ്ങൾ 

കവിത പൂത്ത മരങ്ങൾ
അന്നു വീശിയ സുഗന്ധം
ഘ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ
ചിലതു മാത്രം ആസ്വദിച്ചു.
കടം കൊണ്ട
വരേണ്യ പദങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ
അന്യവൽകരിക്കപ്പെട്ടവൻ
മിഴിച്ചു നിന്നു.
ഇന്നു കവിതകൾ പൂക്കാറില്ല
സുഗന്ധം പരത്താറില്ല
കാരണം അതിന്റെ വാസം
തെരുവിലാണ് .
തെരുവിലെ പൂക്കാത്ത കവിതകൾ
ഹൃദയം കൊണ്ടു തിരിച്ചറിയാം


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Abdul shukkoor.k.t
തീയതി:11-05-2014 02:25:52 PM
Added by :Abdul shukkoor.k.t
വീക്ഷണം:279
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :