പ്രതിമകൾ വിലപിക്കുന്നു..... - ഇതരഎഴുത്തുകള്‍

പ്രതിമകൾ വിലപിക്കുന്നു..... 

കാക്കകൾക്കും കിളികൾക്കും
കാഷ്ഠിക്കുവാൻ മാത്രമായ്
ഞങ്ങളെയെന്തിന് സൃഷ്ടിച്ചു ഈ മണ്ണിൽ
മനുഷ്യദൈവങ്ങളേ.............


up
0
dowm

രചിച്ചത്:ഷൈന് കുമാർ വെട്ടക്കല്
തീയതി:15-03-2015 06:33:08 PM
Added by :Shinekumar.A.T
വീക്ഷണം:162
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :