വെളിച്ചം ദു:ഖം - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

വെളിച്ചം ദു:ഖം 

ആരുംകാണാ ഉൾകയങ്ങളിൽ സ്വയം മുക്കി താഴാം
പിടികിട്ടാ സമസ്യയായി സ്വയം കുഴിച്ചു മൂടാം

ആശകളെ, നിങ്ങൾക്ക് വിട
ആകയാൽ, നിരാശകളെ നിങ്ങൾക്കും

ഇനി പ്രതീക്ഷകൾ നയിക്കട്ടെ
ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാവട്ടെ

വാസ്തവം, വെളിച്ചം ദു:ഖം തന്നെ
തമസ്സ് തന്നെ സൗകര്യം – ഒളിക്കാനും


up
0
dowm

രചിച്ചത്:അനീഷ്‌ ബാബു
തീയതി:25-02-2016 03:38:36 PM
Added by :ANEESH BABU
വീക്ഷണം:270
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :