തിങ്കൾ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

തിങ്കൾ 


തിങ്കൾ

താളബദ്ധമാം-
തുടിപ്പിൻ ധ്വനികൾ,
വാക്കുകൾ കാതോർത്ത്,
ലാവണ്യ വദനം തേടി...
ഉയരും മോഹകിനാ വീചികൾ,
വിദൂരതയിൽ തെളിയും-
മായാഗനയെ തേടി..

അലയുമീ ഊഴി ഉറങ്ങും-
ആഴിത്തൻ ഗർത്തങ്ങൾ താണ്ടി..

പ്രഭാത ദേവൻത്തൻ സഖിയാം
പത്മ ദളങ്ങളിൽ തത്തി,
ഹിമഗിരിയെ ആർദ്രമാക്കും
ആദിത്യ പുത്രനെ വണങ്ങി,
അരുണാഭമാം പൊയ്കത്തൻ-
മെയ്, വാരിപുണർന്ന്
ഉയർന്നു പൊങ്ങി, നിശാ-
താരങ്ങളെയും തലോടി

തിങ്കളിൻ താഴ് വരയിൽ-
എത്തി നിൽപൂ, പ്രിയംവതയെ
തേടിയുളൊരീ യാത്ര..

ഋതുക്കൾ മാറിമറഞ്ഞീടും,
കാലസൂചി എങ്ങും നിലക്കാ-
യാത്രയിലാഴ്ന്നിടും,
എങ്കിലും മമസഖിതൻ
വദന കാന്തി
മായുമോ മനസിനുള്ളിൽ,
മണ്ണിൽ മറഞ്ഞീടും-
വരെയും..


up
0
dowm

രചിച്ചത്:അമ്മുക്കുട്ടി
തീയതി:28-02-2016 10:31:53 AM
Added by :അമ്മുക്കുട്ടി
വീക്ഷണം:119
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :