വഴിവെട്ടം - മലയാളകവിതകള്‍

വഴിവെട്ടം 


നിഴല്‍ നിറയുമിരുളിലും
നിഴലിച്ചു കാണ്മതും
നിന്നുടെ നിഴലല്ലെ കണ്ണാ.
അഴല്‍ മൂടുമുള്ളിലും
ഒളിപെയ്തു നിറവതും
നിന്നുടെ കഴലല്ലെ കണ്ണാ.

ഇനിയെന്തു ദുഃഖങ്ങ-
ളിനിയെന്തു സ്വപ്നങ്ങ-
ളിനിയെന്തു ബന്ധങ്ങള്‍ കണ്ണാ.
ഇനിയെത്ര നേരമീ-
യാത്ര, നിന്നരികിലേ-
യ്ക്കിനിയെത്ര ദൂരമെന്‍ കണ്ണാ.

ഇനിയും മറക്കാതെ
മൂളും മുകില്‍പ്പാട്ടി-
ലുണരുന്നു നിന്‍ രാഗമിന്നും.
ഇനിയും തുളുമ്പാതെ-
യീ മണ്‍കുടത്തിലും
നിറയുന്നു നിന്‍ ഗീതമിന്നും.

ഇനിയേതിരുട്ടിലും
മിഴി തുറന്നാലുടന്‍
നീ മുന്നിലുണ്ടല്ലൊ കണ്ണാ.
ഇനിയേതു വെട്ടവും
വഴിതെളിക്കുന്നതും
നിന്മുന്നിലേയ്ക്കല്ലെ കണ്ണാ.


up
0
dowm

രചിച്ചത്:രജി ചന്ദ്രശേഖർ
തീയതി:24-06-2016 11:17:56 PM
Added by :രജി ചന്രശേഖർ
വീക്ഷണം:98
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :