സൗഹൃദ ദിനം  - പ്രണയകവിതകള്‍

സൗഹൃദ ദിനം  

സൗഹൃദം അത് ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത നീരുറവയാണ് . അത് പകരുവാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതസൗഭാഗ്യവും. സുഖങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന നല്ല സുഹൃത്തിന്റെ സ്നേഹവും സാമീപ്യവും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുളിര്മഴയുടെ ആസാധ്യത നൽകും ...


up
0
dowm

രചിച്ചത്:സിയാദ്. പാലക്കാട്
തീയതി:07-08-2016 01:32:55 PM
Added by :Siyad
വീക്ഷണം:325
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :