കണ്ണാ നീ എന്തിനായിന്നും... - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

കണ്ണാ നീ എന്തിനായിന്നും... 

അതെന്താ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാ ...?
കണ്ണെത്താ ദൂരത്തു നീയും
കണ്ണീരിൻ തിരശ്ശീല പൊതിയും
ഗദ്ഗദപ്പല്ലക്കിൽ ഞാനും
കാത്തിരിപ്പിന്റെ കാലം
കാതോർത്തു നിൻ പാദപതനം
കണ്ണാ നീ എന്തിനായിന്നും..?
കാര്മുകിലായി വന്നെന്നിൽ
തെരുതെരെപ്പെയ്യുമൊരു മഴയായ്
കണ്ണാ നീ എന്തിനായിന്നും..?
കാർകുഴൽ തെന്നലിലിളകും
കാളിന്ദീ പുളിനമായെന്നിൽ
കണ്ണാ നീ എന്തിനായിന്നും..?
കായാമ്പൂ പൂമണമായെന്റെ
മനസ്സിന്റെ തന്ത്രികൾ മീട്ടും
കണ്ണാ നീ എന്തിനായിന്നും..?
കുഴലൂതി മധുരമാം ഗാനം
കാതിലിന്നീണമായിയലും
കണ്ണാ നീ എന്തിനായിന്നും..?
കൽക്കണ്ട മധുരമായെന്നിൽ
മധുരിക്കും ഓർമ്മയായ് മാറും
കണ്ണാ നീ എന്തിനായിന്നും..?
കണിവർണ്ണ സ്വർണ്ണമഴയാകും
കിങ്ങിണി മണിനാദമാകും
കണ്ണാ നീയെന്റെ മധുരിക്കും
സ്വരരാഗപല്ലവിയായിന്നും
നീരാടി നൃത്തമാടുന്നു
തീരാത്ത മോഹമാണിന്നും


up
0
dowm

രചിച്ചത്:രാധിക ലക്ഷ്മി ആർ നായർ
തീയതി:08-01-2017 10:05:45 AM
Added by :radhika lekshmi r nair
വീക്ഷണം:112
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :