പൊരുൾ  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

പൊരുൾ  

ആദ്യമൊരു പിറപ്പ്‌,
പിന്നെയൊരു പിടപ്പ് ,
ഒടുവിലൊരു പൊലിപ്പ്,
ഇടയിലൊരു മിടിപ്പ് ..
കനലിലൊരു തവിപ്പ്,
കണ്ണിലൊരു ചിവപ്പ്..
കാലിലൊരു കുതിപ്പ്..
ഉള്ളിലൊരു കിതപ്പ്..
നെഞ്ചിലൊരു മിടിപ്പ്
കവിളിലൊരു തുടുപ്പ്
കറുപ്പിലൊരു വെളുപ്പ്‌,
വെളുപ്പിലോ കറുപ്പ് ..
പിറപ്പിനും ഇരപ്പിനും
ഇടയിലെ മിടിപ്പിനും,
കുതിപ്പിനും കിതപ്പിനും
തെരുതെരെ തുടിപ്പിനും,
ഇടയിലെ പഠിപ്പിതോ ..
ജീവിതം ജീവനം ...


up
0
dowm

രചിച്ചത്:രാധിക ലക്ഷ്മി ആർ നായർ
തീയതി:08-01-2017 10:21:59 AM
Added by :radhika lekshmi r nair
വീക്ഷണം:83
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :