വേലയും കൂലിയും. - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

വേലയും കൂലിയും. 

പേരറിയാത്ത
നാളറിയാത്ത
അധ്വാനിക്കുന്ന
തൊഴിലാളിയിന്ന്
കണ്ണിലെ കരട്!

കൂലി കൊടുക്കേണ്ടതും
തൊഴില് കിട്ടേണ്ടതും.
പണിയെടുക്കേണ്ടതും,
ധാരണയാകണ്ടതും.
മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ
സാമാന്യനീതിമാത്രം,

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെപാത,
ജീവിതത്തിന്റെ പാത
വേലയും കൂലിയും
പുരോഗതിയുടെ
ലാഭവും,വീതവും,
നാടിന്റെ നന്മക്കായി.up
0
dowm

രചിച്ചത്:മോഹൻ,
തീയതി:20-02-2017 09:35:56 PM
Added by :Mohanpillai
വീക്ഷണം:81
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :