അല്ലാത്ത പക്ഷം - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

അല്ലാത്ത പക്ഷം 

എൻറെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തീടുക
എൻറെ തൂലിക തകറ്ത്തെറിഞ്ഞീടുക
എൻറെ ചിന്തയ്ക്കു വിലങ്ങു തീറ്ത്തീയടുക
എൻറെ മനസ്സിനു ചിതയൊരുക്കീടുക
അല്ലാത്ത പക്ഷം ..ഏതുതീയിലെരിഞ്ഞു വെന്തീടിലും
ഉയിറ്ത്തുടലാറ്ന്നു നില്ക്കുമെന്നുള്ളിലായ്
നാമ്പെടുത്തൊരാ സർഗ്ഗ ചേതന


up
0
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:21-06-2017 12:41:13 PM
Added by :Poornimahari
വീക്ഷണം:76
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :