സ്വപ്നവും യാഥാർഥ്യവും  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

സ്വപ്നവും യാഥാർഥ്യവും  

ജനനവും മരണവും നിത്യവും
നിർവികാരതയോടെ കണ്ടെൻ മനസിൻ
തൂലികയിൽ സ്വപ്നമായി പിറന്നൊരു
സ്വപ്നത്തിൻ അനശ്വരതയിലേക്ക്
മാനവന് അജയ്യത പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ
കഴിയില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം സ്വപ്നത്തിൽ
ലയിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയി.


up
0
dowm

രചിച്ചത്:ജയഗിരി
തീയതി:03-09-2017 08:55:49 PM
Added by :Jayagiri Nair
വീക്ഷണം:104
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :