കള്ളദൈവങ്ങൾ  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

കള്ളദൈവങ്ങൾ  

ആദ്യകാലവിരൂപദേവരൂപങ്ങളും പ്രകൃതിദേവഗണങ്ങളുമരങ്ങൊഴിഞ്ഞു. ദൈവമില്ലാത്തബുദ്ധനെദൈവമാക്കി. ഒരുജാതിഒരുദൈവംമാനുജനെന്നോതിയ ഗുരുവിനെദൈവമാക്കുന്നു. പൊട്ടിമുളക്കുന്നുണ്ടിന്നുംമർത്ത്യദൈവങ്ങൾ നൈല്ല്യമൂടിയഴിച്ചുമാറ്റിയാൽരാക്ഷസരൂപങ്ങൾ.
ക്രിസ്തുവോ,ശിവനോ,വിഷ്ണുവോ, അള്ളാഹുവോബ്രഹ്മാവോസത്യദൈവം? എൻ ദൈവമെനിക്ക്ദൈവം. മറ്റെല്ലാംകള്ളദൈവങ്ങൾ!


up
1
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:16-02-2018 11:21:02 AM
Added by :profpa Varghese
വീക്ഷണം:97
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :