ദൈവീക ജ്ഞാനം  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

ദൈവീക ജ്ഞാനം  

ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൻ പരിജ്ഞാനം
എങ്ങനെ നേടണം ഈ ജ്ഞാനം ........

മാനുഷ്യ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമായി ദൈവത്തിന്റെ സത്യം തേടിടുമ്പോൾ ദൈവീക ജ്ഞാനം ഈ ഗേഹിയിൽ വന്നു വസിക്കും നിസംശയം .....

വിനയപ്പെടേണം ഈ ജീവിതേ
സ്വയം ഭാവം വെടിയണം തത്സമയം .......
ദൈവിക ഭാവം നിറഞ്ഞീടും ശോഭിതമായിടും നിൻ ജീവിതം ...

ജ്ഞാനം വിമോചനം നൽകിടുന്നു ...
സൽ ബുദ്ധി വർധിപ്പിച്ചിടുന്നു ...
ജ്ഞാനിയിൻ ജ്ഞാനിയാം
ശലോമോൻ പോലും യാചിച്ചിടുന്നതും ജ്ഞാനം തന്നെ ...

ജ്ഞാനത്തിൻ്റുൽഭവസ്ഥാനമങ്ങു
നന്നായറിയുന്നൊരുവനുണ്ട്.

ഭൂമിക്കടിസ്ഥാനം ഇട്ടവൻ താൻ
സർവ്വവും നോക്കി കാണുന്നോൻ താൻ

കാറ്റിനെ തൂക്കിതുലാസിലവൻ
വെള്ളത്തെ മൊത്തമളപ്പവൻതാൻ.

യഹോവ തന്നെയവൻ്റെനാമം
ജ്ഞാനത്തിന്നാരംഭസ്ഥാനമവൻ.

കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിതന്നെ
ജ്ഞാനമെന്നുള്ളതു തിട്ടംതന്നെ .

ദൈവംപറയുന്ന വാക്കുകേട്ടു
പിമ്പേനടപ്പതു ഭക്തിതന്നെ.

ദോഷമകന്നു നടന്നുനോക്കാം
ഈശന് നിത്യം സ്തുതി കരേറ്റാം ......
ആശയറ്റൊരാം ആലംബഹീനർക്ക് അത്താണിയായി തീരാം എന്നും എന്നും .....


    
                  


up
1
dowm

രചിച്ചത്:ഡാനിയേൽ അലക്സാണ്ടർ
തീയതി:03-06-2018 07:49:16 PM
Added by :Daniel Alexander Thalavady
വീക്ഷണം:102
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :