നാടോടിക്കവിത - ഇതരഎഴുത്തുകള്‍

നാടോടിക്കവിത 


നാടോടിക്കവിത
*************
കാലം, മോശമാകുകില്‍, കാന്തിയോ?
കോലവും, മോശമാകുവതെപ്പടി?
കോലം, മോശമാകുകില്‍, വിനയായ്,
നടു നിവരാതെ, വരുമപ്പടി.

തെല്ലോളം, നടു നിവരാതെ വന്നാല്‍,
നേര് പുറത്തു വരുമതപ്പടി;
നേര് പുറത്തു വന്നാലെന്തെന്നോ?
മേനി, ചുരുള്‍ നിവരാതെ വരുമപ്പടി.

എല്ലാം കൊന്നും, തിന്നും കൊഴുത്ത നരന്,
കക്കയിറച്ചി തിന്നണം, കൊഞ്ചം;
ഓടിപ്പെറുക്കിയിറച്ചി തിന്നണതെപ്പടി?
തിന്നാതിരിയ്ക്ക തന്നെ യെല്ലാരുമപ്പടി.

മോട്ടോര്‍ കാര്‍ ഓടിയ്ക്കും, മനുജന്‍,
കേടായ കാര്‍, ബസ്സിലിടുവതെപ്പടി?
ഒരു വിദ്യയറിയാത്തോന്‍, പെരുമണ്ടനോ?
സര്‍വ്വ വിദ്യകളും വേറെ, വേറെയിരിയ്ക്കുമതെപ്പടി?

****************************


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Anandavalli Chandran
തീയതി:08-08-2012 03:00:52 PM
Added by :Anandavalli Chandran
വീക്ഷണം:164
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :