പേരിടൽ ചടങ്ങ്‌. - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

പേരിടൽ ചടങ്ങ്‌. 

കുഞ്ഞിന് പേരിടൽ ചടങ്ങ്‌.
"ചരിത്രം" മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുപേരിട്ടു.
ആ സൽപ്പേരുകൾ അന്ന് നാടറിഞ്ഞു
ഏഴ് ദിവസം എടുത്തു രാജ്യം അറിഞ്ഞു
ഇരുപത്തിയെട്ടുദിവസംകൊണ്ടു ലോകമറിഞ്ഞു
അവരുടെ പാൽമൊഴികൾ മാറി
അവർ ശാഠ്യംപിടിച്ചു ..
അവരെ സംവവത്സരങ്ങൾ കൊടും കാട്ടിൽ,
മരുഭൂവിൽ ,നരക ജീവിതങ്ങൾ അറിയാൻവിട്ടു.
യാതനകൾ ലോകത്തോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൂശിലിട്ടു.
ദൈവം അവരെ തിരികെ വിളിച്ചു
അവരുടെ മനോഹരചരിതങ്ങൾ
മാതൃകയാക്കി സ്തുതിച്ചു...
"ഇക്കാലത്ത്‌" പിന്നെയും അവരുടെപേരുകൾ
പര്യായപദങ്ങൾ ഓരോ കുഞ്ഞിനും കൊടുത്തു.
പേരിലും പിന്നെ സ്പർദ്ധവളർന്നു.
കൊടുക്കു പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ
രാജ്യം സൃഷ്ഠിച്ചാ അഹിംസാവാദിതൻപേരും .
മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ പറഞ്ഞ വിപ്ലവക്കാരന്റെ പേരും .
ഇന്ന് നേതൃപാടവമുള്ള നേതാവിൻറെപേരും.
ഭാവിയിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കീർത്തികേൾക്കും
സ്പർദ്ധ വളർത്തരുത് ഇനി പേരിൻറെ പേരിൽ.
"സത്കർമ്മമല്ലേ കുലീനജാതി .
സത്പേരു മനുഷ്യൻ എന്നും".


up
0
dowm

രചിച്ചത്:VinodkumarV
തീയതി:26-05-2019 05:49:57 PM
Added by :Vinodkumarv
വീക്ഷണം:48
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :