കൊട്ടാര നർത്തകി - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

കൊട്ടാര നർത്തകി 

കൊട്ടാര നർത്തകി
കൊട്ടാരനർത്തകി നീ മനോജ്ഞനർത്തകി
നിൻചടുലമിഴികൾ മോഹിപ്പിച്ചതാരെ
ചുവടുകൾ വെച്ചു നീ ആ മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ
ആടുമ്പോൾ ചാരെ വന്നു പൊൻ പണ൦ കൊണ്ടു
നിന്നെ മൂടിയ ആ രാജകുമാരനെ നീ തേടുകയാണോ
ചന്ദ്ര കിരണങ്ങൾ നിറയുന്ന ചന്ദന വനികയിൽ
അനുരാഗത്തിൻ ആനന്ദത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നായി
നിൻ ക്ഷതയോനിയിൽ ബീജകോശങ്ങൾ നിറഞ്ഞു
അപ്സരസ്സാ൦ നീ ചമയങ്ങൾ അഴിച്ചു കുഞ്ഞിനു
ജന്മം കൊടുത്തു മുലയൂട്ടി വളർത്തുവാൻ വേദിവിട്ടു .
കമനീയ മേനിയില്ലാ, മുദ്രമോതിരം നൽകിയില്ല
പ്രസവിച്ച കൊട്ടാര നർത്തകിക്ക് എങ്ങും വേദിയില്ലാ
ദൂരെ ദൂരെ പുലമ്പിയോടുന്നവളെ ആരുമെ ഗൗനിച്ചതില്ല.
നീ എന്തിന് അച്ഛൻ ആരെന്നറിയാത്ത കുഞ്ഞുമായി
മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുന്നു.
ഇന്ന് രണ്ടുവയറിൻറെ വിശപ്പുതീർക്കണം
ആ സ്വർണ്ണക്കിഴിപോരാ......ആടാൻ ആവതില്ലാ.
വിനോദ് കുമാർ വി


up
0
dowm

രചിച്ചത്:VinodkumarV
തീയതി:24-06-2019 12:59:45 AM
Added by :Vinodkumarv
വീക്ഷണം:50
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :