കള്ളന്‍റെ നാമങ്ങൾ   - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

കള്ളന്‍റെ നാമങ്ങൾ  

നാടിൻ കഥ ഇത് കണ്ടില്ലേ ?
നാണം കെട്ടൊരു കഥയല്ലേ ?
കള്ളന്മാരുടെ കാലം വന്നു
കള്ളന്മാരുടെ നാമം കേട്ടോ

പാവപ്പെട്ടവൻ അന്നം കട്ടാൽ
കള്ളനെന്നു വിളിച്ചീടും
കുറച്ചു കൂടി വലിയവനെങ്കിൽ
തട്ടിപ്പെന്ന് വിളിച്ചീടും
കുറച്ചു കൂടി ഉന്നതനെങ്കിൽ
അഴിമതിയെന്നു വിളിച്ചീടും
ഏറ്റവും ഉന്നതനായാലോ
ആരോപിതനായി വാണീടും

രചന : വിഷ്ണു അടൂർ


up
0
dowm

രചിച്ചത്:വിഷ്ണു അടൂർ
തീയതി:16-07-2019 07:12:24 AM
Added by :Vishnu Adoor
വീക്ഷണം:57
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :