കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ 

കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ നിൻ പാദപൂജയ്ക്കായ്
അൾത്താരയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ
നിൻ മഹത്വങ്ങളെ വാഴ്ത്തീടുവാനെന്നും
നാവിൽ പദങ്ങൾ നല്കീടേണമേ

നിൻ മഹാത്യാഗത്താൽ ഞങ്ങൾതൻ പാപങ്ങൾ
കഴുകിക്കളഞ്ഞ രാജാധിരാജാ
സത്യസ്വരൂപണം നിൻ സ്നേഹധാരയ്ക്കായ്
നിന്നോടപേക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ

നിത്യവും നീയെന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തീടുമ്പോൾ
നക്ഷത്രലോകത്തണഞ്ഞപോലെ
നിധ്യാതദേവനായ് നിൻരൂപമെന്നുള്ളിൽ
നിസ്തുലഭക്തിയുണർത്തിടുന്നൂ


up
0
dowm

രചിച്ചത്:സുദര്ശനകുമാർ വടശേരിക്കര
തീയതി:25-03-2020 01:41:20 PM
Added by :C K Sudarsana Kumar
വീക്ഷണം:25
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :