നിൻ മഹത്വങ്ങളെ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

നിൻ മഹത്വങ്ങളെ 

നിൻ മഹത്വങ്ങളെ വാഴ്ത്തുവാനല്ലെങ്കിൽ
എന്തിനീ മനമെന്റെ നാഥാ
നിൻ സുവിശേഷം ശ്രവിയ്ക്കുവാനല്ലെങ്കിൽ
എന്തിന്നു ചെവികൾ പ്രിയനേ.

നിന്റെ സ്നേഹത്തിനായ് നീട്ടുവാനല്ലെങ്കിൽ
എന്തിനീ കൈകളെൻ ദേവാ
നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ചരിയ്ക്കുവാനല്ലെങ്കിൽ
എന്തിനുവേണ്ടിയീ കാൽകൾ

നിന്റെ സങ്കീർത്തനം പാടുവാനല്ലെങ്കിൽ
എന്തിനീ നാവെന്റെ നാഥാ
നിന്റെ സ്നേഹത്തിനു പാത്രമായില്ലെങ്കിൽ
എന്തിനീ ജന്മമെൻ ദേവാ


up
0
dowm

രചിച്ചത്:സുദര്ശനകുമാർ വടശേരിക്കര
തീയതി:25-03-2020 01:42:51 PM
Added by :C K Sudarsana Kumar
വീക്ഷണം:17
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :