എന്റെ മൺവീണയിൽ - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

എന്റെ മൺവീണയിൽ 

എന്റെ മൺവീണയിൽ തവ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിൻ
മൃദു കരസ്പര്ശമുള്ളപ്പോൾ
യഹോവയെ വാഴ്ത്തി ഞാൻ പാടും
എന്റെ ദേവാധിദേവന്റെ തിരുവചനങ്ങൾ
ഹല്ലെലുയ്യ..ഹല്ലെലുയ്യ..

സർവ്വവും സൃഷ്ടിച്ചൊരേകദൈവത്തിൻ
മഹത്വങ്ങളൊക്കെയും പാടും
മിശിഹായിലൂടെ നീ മാനുഷവർഗ്ഗത്തെ
നിത്യമനുഗ്രഹിക്കുന്നൂ
യഹോവയെ വാഴ്ത്തി ഞാൻ പാടും
എന്റെ ദേവാധിദേവന്റെ തിരുവചനങ്ങൾ
ഹല്ലെലുയ്യ..ഹല്ലെലുയ്യ..

വാഗ്ദത്തഭൂമിയെപ്പറ്റി നിനയ്ക്കുമ്പോൾ
അവിടുത്തെ കരുണാപ്രവാഹത്തിലലിയുമ്പോൾ
എണ്ണമില്ലാത്ത സദ്‌വൃത്തികളോർക്കുമ്പോൾ
അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നൂ
യഹോവയെ വാഴ്ത്തി ഞാൻ പാടും
എന്റെ ദേവാധിദേവന്റെ തിരുവചനങ്ങൾ
ഹല്ലെലുയ്യ..ഹല്ലെലുയ്യ..


up
1
dowm

രചിച്ചത്:സുദര്ശനകുമാർ വടശേരിക്കര
തീയതി:25-03-2020 01:44:40 PM
Added by :C K Sudarsana Kumar
വീക്ഷണം:38
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :