പിന്നെയും ഒരു വിലാപം  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

പിന്നെയും ഒരു വിലാപം  

ആര്‍കുവേണ്ടി വിയര്‍ക്കുന്നു ഞാനീ -
പോര്‍കളതിലെന്‍ ഉടവാളുടഞ്ഞുപോയ്-വ്യഥയോടെ നിന്നിടുമ്പോള്‍
വാര്‍കുവാനില്ല കണ്നീരെനിക്കുവേണ്ടി യാരും -
ചേര്‍ച്ചയില്ലാത്ത കനിവിനു കേണിദേണ്ട

മൂര്‍ച്ചയുള്ളോ രയുധങ്ങളെന്റെ-
മാര്‍തലക്കലായ് മൂളിടുമ്പോള്‍
ഓര്‍ത്തുനില്‍കാന്‍ മാത്രപോലുമില്ലീ രണാങ്ഗണത്തില്‍
ബാക്കിയാകുന്നു ഞാനുമെന്‍ നിഴലും മാത്രം

നാ വൊരീര്‍ച്ചവാളാക്കി ഞാന്‍ നാളിതുവരേക്കും
നാവുപോയോരതിജീവനങ്ങള്‍ക്ക്
നാവൂറുപാടി നിന്നു
നേരിടേണ്ടതു കൂടെയെന്‍ വേര്‍പൊട്ടിനില്‍ക്കും
നിഴലിനോടെന്ന നേരുഞ്ഞനരിയുന്നു-നോന്തിടുന്നു ഹൃദയം

ചത്തു ചാകാതെ ബാക്കിയയോ-രീശത്രുവിന്റെ
ബന്ധനത്തിലെതോ കാരാഗൃഹങ്ങളില്‍-
ഉറ്റുനോക്കുന്നുവോ എന്നെ ആയിരങ്ങള്‍ രക്ഷക്കായി

പെട്ടുപോയ് കൂട്ടരേ ഞാനുമീ-
ബദ്ധശത്രുവിന്‍ കരാളഹസ്തങ്ങളില്‍
ഇഷ്ടരെ നിങ്ങളെന്നോടു പൊറുക്ക-
ഞാന്‍ തോട്ടുപോയീ പന്തയത്തില്‍

ജനീഷ് പി


up
0
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:24-11-2012 12:53:15 PM
Added by :JANEESH P
വീക്ഷണം:178
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :