വേരുകൾ  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

വേരുകൾ  

വേരുകൾ
തലകൾ ഉയർത്തി നിന്നു
ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം
യഥാർത്ഥ ജനുസുകൾ തങ്ങളാണെന്നും
തണ്ടും തടിയും
ശാഖകളും ഇലകളുമെല്ലാം
തങ്ങൾക്കു വായുവും വെളിച്ചവും
സമാഹരിക്കുന്ന
അജ്ഞാനവർത്തികളായ
വല്യക്കാരുമാണെന്നും
തങ്ങൾ കുടിച്ചു ബാക്കി വന്ന
വെള്ളം കുടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന
പരാന്നഭോജി കളാണെന്നും


up
1
dowm

രചിച്ചത്:മാത്യു പണിക്കർ
തീയതി:26-03-2021 09:18:59 PM
Added by :MATHEW PANICKER
വീക്ഷണം:168
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :