ഭ്രാന്തൻ  - മലയാളകവിതകള്‍

ഭ്രാന്തൻ  


ഒരു കുഞ്ഞു മഞ്ഞു കാണാമായ്
എരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ എൻ ഹൃദയത്തിൽ
കുളിരു പകരാനായ് നീ വന്നു....
പലവട്ടം ചോദിച്ചും ഒന്നും ഉരിയാടാതെ
എൻ തോളോട് തോൾ ചേർന്നു നിന്നു
നിൻ ഹൃദയം തകർന്നടിയുമ്പോയും
ഒന്നും ഉരിയാടാതെ നീ അന്നു നിന്നു.
സ്വാർത്താനായിരുന്നു ഞാൻ അന്നു.
എൻ ദുഃഖത്തിൽ ഒരു താങ്ങയ്
വന്ന നിൻ ഹൃദയം അറിയാതെ പോയ സ്വാർത്ഥൻ.
സഖി ഇന്നീ ആള്ക്കൂട്ടത്തിനുള്ളിൽ നിന്നെയും തേടി ഒരു ഭ്രാന്തനായ് അലയുന്നു ഞാൻ....

എന്ന് സ്വന്തം
KJ


up
1
dowm

രചിച്ചത്:
തീയതി:31-10-2021 12:59:12 PM
Added by :Kishanjith
വീക്ഷണം:123
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :