വിടരാതെ പോയ പൂക്കളോട്  - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

വിടരാതെ പോയ പൂക്കളോട്  

ഞെട്ടറ്റു വീണൊരീ പൂവു ഞാനിന്നലെ
ഒരുകാറ്റിന്നാലോലമേറ്റുകൊണ്ടങ്ങനെ
നെഞ്ചിൽകിനാക്കൾ തൻ താലവുംപേറിയീ-
വല്ലിയിലഴകോടെ വാണിരുന്നു


ആരുവാണെന്നെയീധരണിയിലേവ-
മടിച്ചുവീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടകന്നു പോയി ?
ആരുവാണെന്നുടെ താരുണ്യമൊക്കെയും
കവർന്നുകൊണ്ടെന്നെത്തകർത്തെറിഞ്ഞു ?


വല്ലിതൻതാരാട്ടു കേട്ടുകൊണ്ടങ്ങനെ
അല്ലലില്ലാതെ കഴിഞ്ഞൊരന്നാളുകൾ
ഓർമ്മയിൽപൂത്ത വസന്തത്തിൻനാളുകൾ
മാത്രമാണിന്നെന്റെ കൈമുതൽകൂട്ടുകൾ


വിടരാതെപോയപ്പരശ്ശതംപ്പൂക്കളേ
നിങ്ങൾ സുകൃതികൾ നന്മയുള്ളോർ
വിടർന്നതുമാത്രമാണെന്നുടെ കുറ്റ-
മതുമാത്രമാണെന്റെ വേദനയും


ഇനിയുമൊരുജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിതിൽ
ഇല്ല പിറക്കില്ല പൂവായി ഞാൻ
ഇനിയുംപിറക്കാത്ത പൂക്കളേ മിഥ്യ-
യാണില്ലാവസന്തത്തിൻ മായികക്കാഴ്ചകൾ


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Abdul shukkoor.k.t
തീയതി:25-02-2014 05:25:22 PM
Added by :Abdul shukkoor.k.t
വീക്ഷണം:258
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :