വാക്കിന്റെ വാൾമൂർച്ചയിൽ ചിതറുന്നവ - മലയാളകവിതകള്‍

വാക്കിന്റെ വാൾമൂർച്ചയിൽ ചിതറുന്നവ 

കണ്ണീർമണികൾ കൊണ്ടൊരു മാലകെട്ടി
വിധിയുടെ കഴുത്തിലണിയുക
കണ്ണീരുപ്പു കൊണ്ടൊരു
ഉറപ്പുള്ള കോട്ട പണിയുക
ഭൂതകാലത്തിന്റെ ശിരസ്സു പിളർന്നു
മാറാപ്പുകളെടുത്തു കത്തിക്കുക
തുറക്കാത്ത വാതിലുകൾ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചു
വാക്കിന്റെ നേരിനാൽ കൊടുങ്കാറ്റാവുക
മൗനത്തിന്റെ തമോഗർത്തത്തിൽ
കുടുങ്ങിപ്പോയ വെളിപാടുകളെ
തിരിച്ചെടുത്തു വാളാക്കുക
വാക്കിന്റെ വാൾമൂർച്ചയിൽ
വാറോലശ്ശിരസ്സുകളിലെ
മാറാലഭിത്തികൾ
ഇളകാതിരിക്കില്ല


up
0
dowm

രചിച്ചത്:Abdul shukkoor.k.t
തീയതി:11-07-2014 10:39:08 PM
Added by :Abdul shukkoor.k.t
വീക്ഷണം:271
നിങ്ങളുടെ കവിത സമ്മര്‍പ്പിക്കാന്‍


കൂട്ടുകാര്‍ക്കും കാണാന്‍

Get Code


Not connected :